Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองกิจการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2... (18 ก.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศบาลต... (12 ก.ย. 2561)  
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (23 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (02 พ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การค... (15 พ.ค. 2560)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ตลาด... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง การ... (15 พ.ค. 2560)
แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบางขนาก (02 ก.พ. 2560)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยววัดปากคลองบางขนาก (02 ก.พ. 2560)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (02 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (01 ก.พ. 2560)
ขั้นตอนการ้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบางขนาก ประจำปี พ.ศ.2560 (24 ม.ค. 2560)
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ (14 ก.ย. 2559)
เรื่อง กำหนดการชำระภาษีโรงเรืองและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำป... (14 มิ.ย. 2559)
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) (30 พ.ค. 2559)
ซุ้มทางเข้าวัดปากคลองบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (25 พ.ค. 2559)
รูปวัดปากคลองบางขนาก (25 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สารส้มและคลอรีน) (26 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6593 ฉะเชิงเทร... (20 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด... (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนากเรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศ... (28 ก.ย. 2561)
ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคล (25 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยว... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิ... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลบางขนาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพา... (07 ก.ย. 2561)
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกรายงานขอจ้างพัสดุ งานซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศภายในอ... (05 ก.ย. 2561)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าวแบบไร้สาย (05 ก.ย. 2561)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บย 573 ฉะชิงเทรา (05 ก.ย. 2561)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับป... (03 ส.ค. 2560)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (03 ส.ค. 2560)
แบบ ปร. 5 (09 ส.ค. 2559)
แบบ ปร. 4 (09 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงขนาดของเหล็ก (09 ส.ค. 2559)
รายการประกอบแบบ (09 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (26 เม.ย. 2560)  
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลบางขนาก

 เลขที่ 156  หมู่ที่ 1 ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24150 
โทรศัพท์ : 0-3852-4201-2, แฟกซ์ : 0-3852-4201  E-mail : admin@bangkhanag.go.th

www.bangkhanag.go.th